Welkom

Welkom op de website over de omgevingsvisie voor de historische binnenstad van Dokkum. Hier vindt u de gewenste ontwikkelingsrichting voor de historische binnenstad van Dokkum. De visie geeft de koers aan. Het is geen spoorboekje maar een kompas waarmee richting wordt gegeven aan afwegingen die de komende tijd gemaakt moeten worden ten aanzien van initiatieven van marktpartijen en de gemeente.

Initiatiefnemer voor deze visie is de gemeente Dongeradeel. De visie is opgesteld voor en door Dokkum door middel van een intensief proces dat door Rho adviseurs voor leefruimte is begeleid. Een groot aantal stakeholders en bewoners is bij de totstandkoming betrokken geweest. De visie voor de historische binnenstad kan daarom rekenen op draagvlak.

Graag nodigen wij u uit om door de omgevingsvisie te ‘bladeren’. Centraal op de website staat de visiekaart. Vanuit deze kaart zijn diverse links opgenomen naar verschillende onderdelen of locaties voor een toelichting. Dit is ook raadpleegbaar via de menubalk. Wilt u weten of uw initiatief past binnen de omgevingsvisie? Deze visie is een eerste toetsingskader. Voor de concrete haalbaarheid van uw initiatief kunt u contact opnemen met de gemeente.