Aanleiding

 

Dokkum is hét regionale centrum van Noord Friesland. Als één van de Friese Elfsteden heeft de stad sinds lange tijd stadsrechten waardoor het zich heeft ontwikkeld tot belangrijk centrum voor de regio. Door de aanwijzing als beschermd stadsgezicht in 1971 heeft de historische binnenstad van Dokkum een waarde gekregen waar ze trots op mag zijn. De vele monumenten, karakteristieke panden en structuren geven de stad haar unieke uitstraling.

Dokkum heeft een aantrekkelijke binnenstad en een groot winkelaanbod. De historische stad met haar karakteristieke en monumentale panden maken van de binnenstad een prettig woongebied. De smalle straten en de grachten met de groene bolwerken erom heen maken de historische stad compleet. Er zijn niet veel steden zo compleet en compact als Dokkum. Er wordt niet alleen gewoond en gewerkt, Dokkum is ook een regionaal koopcentrum.

Dokkum ondervindt de gevolgen van de vergrijzing, krimp, verandering in koopgedrag (o.a. online aankopen) en de economische crisis. Mede hierdoor is de leegstand in het centrum van Dokkum tussen 2004 en 2014 toegenomen. Ondanks de toename van de leegstand is de totale omvang van het winkelaanbod in de binnenstad vrijwel gelijk gebleven. De samenstelling is wél veranderd. Het mooie decor van de historische binnenstad met haar ommeland maken Dokkum aantrekkelijk voor een uniek aanbod.
Binnenkort is de ‘Centrale as’ gereed. Hierdoor wordt Dokkum beter toegankelijk voor de regioconsument en toerist. Echter met de ‘Centrale as’ worden ook andere plaatsen beter bereikbaar. Dokkum onderscheidt zich van andere plaatsen door de historie van de stad, de vele karakteristieke panden, het beschermde stadsgezicht, het water in de stad en de nabijheid van de Waddenzee. Hierdoor is Dokkum ook aantrekkelijk als toeristisch centrum.

Al deze ontwikkelingen vormen, samen met verplichting voor het actualiseren van het bestemmingsplan, de aanleiding om met betrokken partijen een gezamenlijke ambitie en koers voor de binnenstad van Dokkum te bepalen. Een ambitie en koers die een kader en uitnodiging zijn voor toekomstige ontwikkelingen.