Ambitie

De historische binnenstad van Dokkum bevat kwaliteiten die aantrekkelijk zijn voor bewoner, regioconsument en toerist. Dokkum is uniek in de regio. In de binnenstad geeft de grote verscheidenheid aan historische panden en de wegenstructuur de stad haar charme. Dit unieke historische karakter moet behouden blijven en versterkt worden. De binnenstad van Dokkum zal ook in de toekomst dé ontmoetingsplek van de bewoners zijn, centrum voor de regio en bestemming voor de toerist.

Daarvoor is het nodig dat we de huidige kwaliteit van Dokkum opwaarderen: van een 7 naar een 9!

Alle partijen onderschrijven de gezamenlijke ambitie die voor Dokkum is geformuleerd:

  • een levendige – historische – kwalitatief hoogwaardige binnenstad
  • waar het goed wonen en werken is
  • die een ontmoetingsplek is voor de eigen inwoners
  • die de regio weet te binden voor centrumfuncties
  • die attractief is als bestemming voor toeristen

Om dit te bereiken zullen (verborgen) talenten en kansen beter benut worden en aanwezige kwaliteiten versterkt, beter zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt. Dit wordt bereikt door het:

  • verhaal van Dokkum te vertellen en uit de dragen
  • toevoegen van voorzieningen en publiekstrekkers
  • benutten van beschikbare of vrijkomende locaties