Beleving van de historie

Dokkum is een prachtige stad met een lange historie. Veel van dit verleden is nog te ervaren in de binnenstad. Toch is het verhaal van Dokkum niet voor iedereen duidelijk afleesbaar en herkenbaar. Naast behoud en versterking van de historische uitstraling, wordt er ingezet op het uitdragen van de rijkheid van Historisch Dokkum.

Trapgevels op de Zijl_Jaap Cuperus