Historisch Dokkum

De historische structuur van de binnenstad wordt sterk bepaald door de waterlopen in de stad waarvan het Groot- en het Kleindiep het belangrijkste gedeelte vormt binnen de bolwerken. De huidige structuur verwijst nog grotendeels naar de historische functie van dit gebied als haven met zeesluis (de Zijl). Het gebied is dan ook bij uitstek geschikt als museumhaven.

Rond de binnenstad maakt de stadsgracht met de dwingers, bolwerken en twee molens het beeld van de historische stad compleet. Aan de noordzijde is het gewenst voor de totale beleving van de bolwerken en historische binnenstad de omgevingskwaliteit op te waarderen. Hier hebben zich in de loop van de tijd ontwikkelingen voorgedaan die niet passen in het historische beeld in en rond de binnenstad.

Enkele entrees tot de binnenstad verwijzen met de benaming naar de historie. De Aalsumerpoort en de Hanspoort beheersten onder andere de toegang tot de landwegen. Ook in de toekomst is de Aalsumerpoort een van de belangrijke toegangspoorten voor de regionale consument en toerist door de komst van de Centrale As. Het is belangrijk om die bezoekers op een goede manier de stad in te loodsen met de juiste bewegwijzering en informatie.

De vele monumenten en karakteristieke panden geven de stad haar unieke historische waarde. Deze waarde is ook in de toekomst bepalend. De panden zijn in één rooilijn gesitueerd en hebben een individuele uitstraling met verticale gevelindeling. Veelal is sprake van twee lagen met kap, onderling in hoogte en breedte verschillend. De aanwezigheid van de historische bebouwing bepaalt het minimale kwaliteitsniveau waarbij toekomstige ontwikkelingen moeten aansluiten. De Historische waardenkaart geeft daar sturing aan. De Toelichting bij aanwijzingsbesluit beschermd stadsgezicht geeft meer gedetailleerde informatie over de historische stad Dokkum.

Dokkum verwierf grote bekendheid door de moord op Bonifatius in 754, waardoor de stad een bedevaartsoord werd. Dokkum werd een geestelijk centrum. Veel toeristen komen dan ook voor dit verhaal naar de stad. De verwachting is dat ook de toekomst dit verhaal blijft trekken. Inspelen op dit onderwerp en een goede informatieverstrekking zijn noodzakelijk om de toeristenstroom te houden.
Dokkum staat ook bekend als één van de Friese Elfsteden. Het keerpunt van de Elfstedentocht bevindt zich bij De Zijl in het centrum van de stad. Toeristen komen graag naar Dokkum als één van de Elfsteden. Naast de bekende schaatselfstedentocht zijn er inmiddels vele andere versies van elfstedentochten (motor, fietsen, wandelen, roeien, etc.) waardoor veel bezoekers in Dokkum komen. De Elfstedentocht is daarmee een belangrijke trekker voor bezoekers naar de stad, ook in toekomst.

Naast deze historische trekkers verwerft het evenement ‘De admiraliteitsdagen’ steeds meer bekendheid en wordt steeds groter opgezet. Bij dit evenement wordt ingezet op het maritieme verleden van Admiraliteitsstad Dokkum.