Historische waardenkaart

Het algemene uitgangspunt van deze visie is om het unieke, historische karakter van de binnenstad te behouden en te versterken. De meeste panden in de binnenstad zijn individueel en geplaatst in één rooilijn. De variatie in breedte en hoogte, de twee lagen met kap en de verspringende hoogte van de dakgoot geven de binnenstad haar waardevolle historische karakter. De vele monumenten en de karakteristieke panden liggen verspreid over de binnenstad met een concentratie rond het Groot- en Kleindiep. Toekomstige ontwikkelingen moeten aansluiten bij de kwaliteit in de directe omgeving.

 

Voorbeelden van ontwikkelingen die de kwaliteit versterken zijn de renovatie van de panden aan de Anjelierstraat en de Wortelhaven en herbestemming van de kerk aan de Oostersingel.

Op onderstaande kaart zijn is het kwaliteitsniveau in beeld gebracht. Voor de individuele panden worden de uitersten getoond: aan de ene kant de monumenten, aan de andere kant de panden die het beeld van de binnenstad (sterk) negatief beïnvloeden.

 

Daarnaast geeft de kaart inzicht in de kwaliteit van de gevelwanden. Op locaties met de laagste niveaus kan in potentie de meeste kwaliteit verbeterd worden. Panden waar geen waardering aan gegeven is, hebben het kwaliteitsniveau ‘voldoende’. Eventuele ontwikkelingen op locaties die het niveau ‘onvoldoende’ halen, moeten minimaal het niveau ‘voldoende’ nastreven, maar voor een totale verbetering van de kwaliteit is het niveau ‘gevelwand aantrekkelijk’ gewenst. Voor toekomstige ontwikkelingen moet een dergelijk kennisdocument uitgewerkt worden als toetsingskader voor initiatieven.