Inrichting openbare ruimte

Een middel om Dokkum beter op de kaart te zetten als aantrekkelijke binnenstad is een verbetering van de inrichting van de openbare ruimte. Een goede inrichting van de openbare ruimte levert namelijk een positieve bijdrage aan de beleving van de historische binnenstad. Belangrijk hierbij is dat de inrichting afgestemd is op het historische karakter, terwijl niet wordt ingeleverd op de functionaliteit.

De functie van een gebied of straat is leidend voor de inrichting van de openbare ruimte.Of met andere woorden: de inrichting van een gebied dwingt af wat wel en niet is toegestaan. Uiteraard verschilt dit per type gebied.

In Het kernwinkelgebied zal de inrichting afgestemd zijn op het winkelend publiek. Hier wordt ruimte geboden aan de voetganger en de fietser. Het verblijf staat hier voorop. Ondergeschikt daaraan is er ruimte voor autoverkeer. De inrichting moet hierop zijn afgestemd: brede stoepen of geen stoepen, bankjes en goede verlichting, eventueel groen. De mogelijkheid bestaat om gebieden af te sluiten voor autoverkeer op drukke dagen.

Buiten het kernwinkelgebied in de Aanloopstraten en de Aanlooproutes moet voldoende ruimte zijn voor de voetganger en fietser om de stad op een veilige manier te betreden. Daar horen brede stoepen bij, oversteekplaatsen, eventueel aparte fietspaden, verlichting en daarnaast ruimte voor de auto.

In de woongebieden rond de hiervoor beschreven gebieden en straten zal de inrichting zijn afgestemd op de ruimte die er is voor eventuele trottoirs, parkeerplaatsen, groen, etcetera. Het Wonen en Werken met alle bijbehorende verkeersvormen en -bewegingen spelen hier een rol. Groen en rust in de openbare ruimte maken deel uit van een prettige woonomgeving.