Reclame-uitingen

 

Om het historisch straatbeeld in de binnenstad zichtbaar te maken is het noodzakelijk een actief reclamebeleid te voeren. Dit beleid zorgt ervoor dat reclame-uitingen passen in de omgeving, minimaal zijn en op elkaar afgestemd. Er moeten afspraken worden gemaakt met de ondernemers om een gezamenlijk straatbeeld te creëren. Het huidige reclamebeleid moet worden herzien en vervolgens worden gehandhaafd. Onderscheid tussen Het kernwinkelgebied, Aanloopstraten en Aanlooproutes kan worden gemaakt, waarbij toepassing van het reclamebeleid in het kernwinkelgebied het meest verregaand wordt doorgevoerd.

Het huidige reclamebeleid zet in op nieuwvestiging van winkels die hieraan moeten voldoen en niet op de bestaande situatie. Dit zorgt voor scheefgroei. Het huidige straatbeeld is onrustig, rommelig en onoverzichtelijk. Het historische waardevolle straatbeeld verdwijnt hierdoor naar de achtergrond. Voor de (winkelende) bezoeker levert juist dat historische beeld een meerwaarde op. Een rustiger straatbeeld resulteert in een langer verblijf en een hogere besteding.