Wonen

 

In de hele binnenstad is ruimte om te wonen, ook in de toekomst. Hoewel de binnenstad van Dokkum compact is, bevat het een diversiteit aan woningen voor verschillende doelgroepen.

In Het kernwinkelgebied is het uitsluitend mogelijk om te wonen op de eerste en hogere verdiepingen, tenzij in de bestaande situatie op de begane grond wordt gewoond. De begane grond moet zoveel mogelijk worden gevuld met winkels om zo het compacte kernwinkelgebied optimaal te benutten. In de Aanloopstraten en straten rondom het kernwinkelgebied mag wel op de begane grond worden gewoond. Woningen, detailhandel en horeca wisselen elkaar hier af. Hoe verder vanaf de ‘d’, des te minder is er sprake van detailhandel en horeca en des te meer van wonen.

In de binnenstad is ruimte voor verschillende doelgroepen in diverse type woningen. De ‘d’ is geschikt voor bovenwoningen, appartementen en kamers. Voor voornamelijk jonger publiek en kleine huishoudens is deze manier van wonen in de binnenstad aantrekkelijk. In de overige delen van de binnenstad is ruimte voor grondgebonden woningen en wonen in grachtenpanden of op de bolwerken. Dit biedt ruimte aan stellen en/of grotere huishoudens. Aan de noordzijde is een appartementencomplex voor seniorenwoningen.

De begrenzing van het kernwinkelgebied (de ‘d’) maakt meer woonruimte mogelijk. Er ontstaat meer ruimte voor het wonen in de directe omgeving van het kernwinkelgebied in de aanloopstraten of het woongebied.

Naast het juiste woningaanbod voor de verschillende doelgroepen is een aanbod van de juiste voorzieningen belangrijk met daarnaast ook ruimte voor ‘rust’ en groen. In de binnenstad van Dokkum ontbreekt een stadspark. Een ruimte waar de kinderen uit de stad kunnen spelen en waar toeristen even buiten de drukte van de stad tot rust kunnen komen. De Markt is hiervoor zeer geschikt.
Voldoende parkeergelegenheid draagt bij aan een goede woonkwaliteit. Voor de vergunninghouders is Parkeren binnen de bolwerken altijd een optie. Voor de overige parkeerders is de parkeerruimte vanaf de sluitingstijd van de winkels tot 11:00 uur gratis. Er bestaat altijd de mogelijkheid voor Parkeren buiten de bolwerken.