Werken

 

Wonen en werken vinden naast elkaar plaats in de binnenstad van Dokkum. Allereerst zijn er veel zzp’ers die vanuit huis werken, de ultieme combinatie van wonen en werken.

De grootste zichtbare concentratie van werken bevindt zich in het kernwinkelgebied met de aanloopstraten. Ook in de toekomst is hier ruimte voor werken. Verspreid over de binnenstad zijn nog diverse bedrijven gevestigd. Nieuwe vormen van bedrijvigheid zijn welkom in de binnenstad, waarbij eerst gekeken moet worden naar het kernwinkelgebied met aanloopstraten en pas daarna naar bestaande locaties in het woongebied eromheen. Pas daarna wordt gekeken naar eventuele geschikte locaties buiten de binnenstad.

Met de toekomstige fusie van de gemeente Dongeradeel met andere gemeenten in de regio in het vooruitzicht rijst ook de vraag wat er met het gemeentekantoor gaat gebeuren. Ook in de toekomst is deze locatie in beeld als gemeentekantoor.