Toerisme en recreatie

Toeristen komen naar Historisch Dokkum om het verhaal te beleven. De Elfstedentocht, Admiraliteit, Bonifatius, maar ook de berenburg afkomstig van Fedde Sonnema uit Dokkum; het zijn verhalen waar toeristen op afkomen. De historische structuur, de panden en het unieke winkelaanbod maken Dokkum daarnaast aantrekkelijk als stad voor een één- of meerdaags bezoek.
Om de toerist langer in de binnenstad te laten verblijven, is het nodig dat de verschillende verhalen eenduidig worden uitgedragen via bewegwijzering en de juiste informatie. Er wordt gewerkt aan nieuwe bebording die de toerist uitnodigt om de stad te bekijken en beleven.

Dokkum heeft diverse hotels en B&B’s verspreid over de binnenstad. Toevoeging van kwalitatief hoogwaardige logiesaccommodaties is mogelijk om de marktvraag te kunnen beantwoorden. Aan de Harddraversdijk is de stadscamping Harddraver gesitueerd vanwaar campinggasten te voet de stad kunnen bezoeken. Aan de zuidzijde van de stad is ruimte voor campers. Zo biedt de stad verschillende soorten overnachtingsmogelijkheden voor de recreant.

Dokkum wordt daarnaast steeds vaker bezocht door de waterrecreant. Investeringen aan het Wetterfront hebben daartoe bijgedragen. Voor de waterrecreant zijn er in de zomermaanden aanlegmogelijkheden met voorzieningen aan het Kleindiep. Bij de Dockumer Sluys is een sanitairgebouw gerealiseerd ‘De Watergeus’.
De binnenstad kan in de toekomst ook vanaf het water beleefd worden. Hiervoor wordt een Kanoroute door de binnenstad aangelegd.

De stad Dokkum wordt als één van de Fries Elfsteden regelmatig door grote groepen bezocht als onderdeel van een evenement (motor, fiets, oldtimer en roeielfstedentocht). Deze bezoekers zijn slechts korte tijd in de stad. Dit biedt kansen voor ondernemers deze bezoekers aan de stad te binden!