Voorzieningen

De levendigheid van de binnenstad wordt bepaald door een combinatie van wonen, werken en voorzieningen. Hiervoor zijn ook grote publiekstrekkers nodig. Met grote trekkers worden bedoeld de supermarkten of andere winkels voor dagelijkse boodschappen en voorzieningen als een theater en een sportschool. Al deze trekpleisters zijn buiten de bolwerken geplaatst. Doordat alle trekkers daar voldoende parkeerplaatsen hebben en de parkeerterreinen in de binnenstad beperkt zijn, is de kans klein dat deze trekkers terug komen naar de binnenstad.

Het is van belang dat daarom de bestaande centrumfuncties zo veel mogelijk worden behouden in de binnenstad. Daarnaast is het gewenst dat nieuwe grote trekkers zich in de binnenstad vestigen als aanvulling op de horeca en het winkelen in Het kernwinkelgebied en de Aanloopstraten. Een bioscoop, filmhuis of hotel in bijvoorbeeld de Dockumer Sluys zorgt voor meer levendigheid in het zuidelijke deel van de binnenstad en kan daarnaast de horeca versterken op De Zijl. Hierdoor kan het bezoek aan de binnenstad worden verlengd.

Indien zich nieuwe grote trekkers melden om zich in Dokkum te vestigen, moet eerst worden gekeken naar een geschikte locatie in de binnenstad. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, is een locatie buiten de bolwerken een optie.