Dockumer Sluys

De Dockumer Sluys in het zuidelijke deel van de binnenstad ligt net buiten het kernwinkelgebied. Er is een groot verloop van het aantal winkels en in de directe omgeving is sprake van leegstand. De ligging van het gebied biedt wel kansen als aanvulling op het kernwinkelgebied. Het pand heeft een dusdanige oppervlakte dat het zich goed leent voor een publiekstrekker zoals een filmhuis, hotel, sportschool, etcetera. De combinatie met de horeca op De Zijl op korte afstand en het parkeerterrein ten zuiden van de Dockumer Sluys is daarvoor ideaal.
Te overwegen valt om het parkeren hier gratis te maken. Het parkeerterrein is goed bereikbaar, gelegen op relatief korte afstand van het kernwinkelgebied en er is voldoende ruimte voor een toename van het huidige aantal geparkeerde auto’s. Door deze maatregel kan bijvoorbeeld de mogelijke afname van het aantal parkeerplaatsen op en rond De Markt worden gecompenseerd.