Het kernwinkelgebied

 

Het winkelgebied is relatief groot en heeft veel uitlopers. Bijzonder is dat de binnenstad geen supermarkt meer kent als trekker. Deze zijn deels aan de rand van de binnenstad gevestigd. Er is sprake van leegstand in het winkelgebied. Dit is een trend van deze tijd: minder winkels in de binnensteden en hierdoor meer leegstand. Dit is toe te schrijven aan meer verkoop via internet, de economische crisis en het verschuiven van koopstromen en functies van winkelgebieden..

Om de kwaliteit van het winkelgebied op peil te houden en zo mogelijk te versterken moet het (kern)winkelgebied compacter worden. Hierdoor is de kans dat dit gebied volledig wordt gevuld met detailhandel en horeca groter. Gekozen is voor de ‘d’, die bestaat uit de straten: Grote- en Kleine Breedstraat, Hoogstraat, Waagstraat en Diepswal. De afbakening is weergegeven op de kaart.

Binnen het kernwinkelgebied is ruimte voor winkels en Horeca . Dit betekent dat de functie Wonen ondergeschikt wordt. Wonen is alleen mogelijk op de eerste en hogere verdiepingen en niet op de begane grond.
Voor de kwaliteit van het winkelgebied en het verlengen van de verblijfsduur is het belangrijk dat er in het circuit een of meer concentratieplekken zijn voor horeca. Hierbij is een uitzicht en de mogelijkheid voor zien en gezien worden belangrijk.

Het bestaande winkelgebied is deels ingericht als verkeersruimte. Op de Boterstraat, de Koornmarkt, de Kleine Breedstraat, de Diepswal en De Zijl overheerst zelfs de ruimte voor het autoverkeer. Hierdoor is er geen sprake van een prettige, uitnodigende sfeer voor winkelend publiek. Een kwaliteitsslag is nodig om te bewerkstelligen dat het (gehele) kernwinkelgebied uitnodigend is om gedurende een langere tijd te verblijven. Dit wordt bereikt door het gebied in de eerste plaats in te richten als verblijfsgebied. De automobilist zal er te gast zijn.

Een verbetering van de kwaliteit is ook nodig om Historisch Dokkum zichtbaar te maken. De zichtbaarheid van de panden kan worden verbeterd door het aantal Reclame-uitingen te beperken.