Aanloopstraten

In de uitlopers van de ‘d’ ligt een aantal straten waar detailhandel, horeca en dienstverlening worden afgewisseld door wonen. Dit zijn de aanloopstraten. Het gaat om de Koornmarkt, de Boterstraat, het noordelijke deel  van de Hoogstraat (vanaf de Bonifatiuskerk tot aan de Markt), de Nauwstraat en de Vlasstraat. Dit is de kraamkamer voor het kernwinkelgebied met in de toekomst minder ruimte voor detailhandel en horeca. Hier is ruimte voor ambachtelijke bedrijven, galeries, dienstverlening en detailhandel in streekeigen producten. De Nauwstraat heeft al een dergelijke uitstraling met dit type winkels en/of bedrijven. In tegenstelling tot in Het kernwinkelgebied is in deze straten het wonen ook mogelijk op de begane grond. Belangrijk verschil met de woonstraten is dat in de aanloopstraten een uitwisseling van functies mogelijk is. Zo geldt dat wanneer in een aanloopstraat een bedrijfspand wordt omgezet naar een woonpand dit na verloop van tijd weer ‘teruggezet’ kan worden. Wanneer in woonstraten een bedrijfspand wordt ontwikkeld tot een woonpand dan blijft dit zo. De aanloopstraten maken deel uit van Aanlooproutes van en naar het kernwinkelgebied.

In veel straten die grenzen aan het kernwinkelgebied komt leegstand voor.Daarom wordt aansluitend aan het winkelgebied voor de aanloopstraten ook gekozen voor compact en aantrekkelijk om zo het totaalbeeld van het winkelgebied duidelijk te begrenzen.

Om de herkenbaarheid van de aanloopstraten te versterken, is het wenselijk ook hier de Inrichting openbare ruimte aan te pakken. Het moet het voor de consument duidelijk zijn dat hij of zij zich niet in de ‘d’ bevindt, maar in een aanloopstraat richting de ‘d’. Op deze manier fungeert de openbare ruimte als bewegwijzering.

De ligging van de aanloopstraten en de verbinding met het kernwinkelgebied is weergegeven op de kaart.