Aanlooproutes

 

Vanaf de parkeerterreinen buiten de bolwerken lopen de bezoekers via ‘aanlooproutes’ naar het kernwinkelgebied. Hier begint de beleving van de stad Dokkum.

De binnenstad van Dokkum kent vier toegangspoorten: de Aalsumerpoort aan de noordkant, de Halvemaanspoort aan de oostkant, de Woudpoort aan de zuidkant en de Hanspoort aan de westkant. De looproutes van de entrees naar de binnenstad zijn verschillend van karakter en kwaliteit.

De afstand van de verschillende parkeerterreinen naar het kernwinkelgebied wordt als groot ervaren door de minder aantrekkelijke route door de binnenstad. Een kwaliteitsverbetering is zeker gewenst. Uitzondering hierop vormt de route vanaf de Helling via de Koekebakkerssteeg en de Nauwstraat. Deze route gaat door een historische omgeving met zicht op de bolwerken en nodigt vanaf de eerste stap uit om de binnenstad in te lopen.

Het doel is om de bezoekers zo lang mogelijk in de binnenstad te laten verblijven en een goede eerste indruk van Dokkum te geven. Dit ‘wow’-effect wordt bereikt door de bezoekers bij de hand te nemen, te verrassen en een goede blik op Historisch Dokkum te geven.