Aalsumerpoort

 

Aalsumerpoort is een van de historische ‘toegangspoorten’ tot de binnenstad van Dokkum. Hier is ruimte voor gratis parkeren. Parkeren bij de Aalsumerpoort is aantrekkelijk omdat hier de mogelijkheid bestaat om de dagelijkse boodschappen te combineren met winkelen in de binnenstad. De omgevingskwaliteit van de route naar Het kernwinkelgebied is goed door de aanwezigheid van historische panden. Dit zorgt er echter niet automatisch voor dat die consumenten ook de binnenstad bezoeken, omdat deze niet direct zichtbaar is door bijvoorbeeld reclame-uitingen. De verkeersfunctie op deze route is bovendien bovengeschikt aan de verblijfsfunctie waardoor de veiligheid en beleving niet optimaal is voor het langzame verkeer. Een andere inrichting met meer ruimte voor de voetganger is gewenst. Hierbij kan worden gedacht aan het verplaatsen van het autoverkeer naar één zijde en ruimte voor de voetgangers aan de andere zijde.

Parkeren bij de Aalsumerpoort is mogelijk op het parkeerdek ’t Panwurk. Deze is verouderd en past niet bij het beeld rond de bolwerken: een kwaliteitsslag is hier nodig. Vernieuwing kan tegelijkertijd meer parkeerplaatsen opleveren. De looproute van dit parkeerterrein naar de binnenstad kan een nog grotere belevingswaarde krijgen door deze te koppelen aan het water. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een voetgangersbrug naar het Noorderbolwerk of een pad langs/over het water naar de bestaande brug van de Aalsumerpoort. Door verbetering van de looproute moet uiteindelijk een win-win situatie ontstaan voor de bezoekers én de ondernemers.