Halvemaanspoort

 

De Halvemaanspoort is een van de historische ‘toegangspoorten’ tot de binnenstad van Dokkum. De huidige wandelroute vanaf het Harddraverspark via het Oosterbolwerk naar Het kernwinkelgebied laat dit historische beeld echter niet zien. Via het Oosterbolwerk en de Oostersingel komt het winkelend publiek via de ‘achterkant’ van de binnenstad binnen. Bezoekers worden niet uitgenodigd de ontmoetingsplek en de parel van Dokkum te ontdekken. De verkeersfunctie op deze route is bovengeschikt aan de verblijfsfunctie: het trottoir over de brug is erg smal en de inrichting is voornamelijk gefocust op de auto en de fiets.

Om van de route vanaf de Halvemaanspoort naar het kernwinkelgebied een aantrekkelijke aanlooproute te maken is het nodig meer historische belevingswaarde toe te voegen. Door de belangrijkste looproute langs het Grootdiep te leggen, ontstaat goed zicht op het mooiste stuk van Dokkum (De Zijl e.o.) en wordt de bezoeker naar De ontmoetingsplek van de binnenstad geleid. Bezoekers komen hierdoor meteen langs een museum en een informatiepunt. Gekoppeld hieraan moet de openbare ruimte logisch en sturend ingericht worden zodat de route duidelijk wordt.

Voor de toekomstige inrichting van dit gebied is het van belang dat de voetganger en fietsers een meer prominente rol krijgt ten opzichte van het autoverkeer. Dit kan onder andere worden gerealiseerd door een looproute langs het Grootdiep te realiseren, een zogenaamde wandelboulevard. De looproute aan het water, vanaf de Halvemaanspoort tot en met de Diepswal, kan worden verlengd tot aan de Turfmarkt. Op deze manier krijgt de beleving van het Groot- en Kleindiep met alle karakteristieke panden aan weerszijden een andere dimensie.
Daarnaast zal ook de bebouwde omgeving rond de Halvemaanspoort een kwaliteitsimpuls moeten krijgen.

De impressie geeft weer hoe de kwaliteitsverbetering bij de Halvemaanspoort kan worden vormgegeven.

i_NL.IMRO.0058.141005-0001_0009