De ontmoetingsplek van de binnenstad

 

De Zijl, en het daar direct mee verbonden Groot- en Kleindiep, vormt de parel van Dokkum. Het is de mooiste plek van Dokkum door de vele karakteristieke panden en gezichten. De grachten Groot- en Kleindiep die door de binnenstad lopen, vormen een unieke beleving van deze vestingstad.

Daarnaast vormt De Zijl de verbinding tussen het noorden en het zuiden van de binnenstad. Hiermee hangt automatisch samen dat het een belangrijk onderdeel vormt van de Verkeersstructuur. Het autoverkeer heeft een prominente rol in het gebied rondom De Zijl, waardoor een deel van het gebied geen aantrekkelijk verblijfsgebied voor bezoekers is.

De Zijl heeft de potentie om dé ontmoetingsplek van de stad te worden. Dit gebied is ook geschikt als plek voor activiteiten en een van de weinige plekken in de binnenstad waar je tot laat in de zon kunt zitten. Door De Zijl en de Diepswal anders in te richten en beter geschikt te maken voor terrassen bij de horeca en ruimte voor nieuwe horeca wordt het verblijf een stuk aangenamer. Aandacht moet er wel zijn voor het creëren van luwte in verband met de wind. Bewoners en bezoekers zullen de kwaliteit van het gebied beter kunnen ervaren.

Het stadhuis (of een deel daarvan) met het plein ervoor is uitermate geschikt om bijvoorbeeld als horecafunctie hier bij te betrekken. Hieronder is een impressie weergegeven van hoe dit gebied optimaal benut kan worden.

uitvoeringsparagraaf

 

Tot slot is De Zijl een ontmoetingsplek omdat het een verbindend element is in de Beleving van de historie van Dokkum. Hier komen meerdere verhalen bij elkaar op het mooiste plekje van de stad. Dit geeft extra mogelijkheden om de bezoekers zo lang mogelijk in het gebied te laten verblijven en recreëren.

Voor een betere aansluiting van De Zijl op het kernwinkelgebied, is het gewenst dat er hier ruimte is voor activiteiten (om de potentie van de plek optimaal te benutten). Hiervoor is het gewenst het verkeer over De Zijl minder prominent aanwezig te laten zijn. Verlegging van de rijstrook aan de oostzijde naar de westzijde is een optie, maar zal nader onderzocht moeten worden. De oostelijke zijde geeft namelijk een mooie doorkijk richting de Hoogstraat en Vlasstraat.

De Zijl lufo