Diepswal

De zuidelijke grens van het kernwinkelgebied wordt gevormd door de Diepswal. Ook hier zal de inrichting van het gebied afgestemd moeten zijn op de functie. Dit betekent dat een beter evenwicht moet worden gevonden tussen de optimale bereikbaarheid van het gebied en het benutten van de potentie vanuit de aanwezige ruimtelijke kwaliteit. Per saldo is het gewenst dat er meer ruimte voor het winkelend publiek, activiteiten en de bezoeker van de stad en minder ruimte voor de auto. Om dit te bereiken wordt hier éénrichtingsverkeer ingesteld. Daarbij kan de openbare ruimte worden heringericht. De ruimte voor de auto wordt beperkt tot wat minimaal nodig is. Hierdoor ontstaat ruimte bij de gevels en langs de kade voor bijvoorbeeld terrassen, wandelaars of winkelend publiek.
Voor de beleving van de historische kwaliteit van dit deel van de stad is het nodig ook hier het aantal Reclame-uitingen te beperken.

Impressie Diepswal