De Markt

Groen, rust, ruimte en historie
De Markt maakt geen deel uit van Het kernwinkelgebied of de Aanloopstraten. Dit biedt kansen om van de Markt een plein te maken dat complementair is aan de overige functies in de binnenstad. De bewoners hebben behoefte aan meer groen in de binnenstad. De toerist mist een ruimte om even de drukte van de stad achter zich te laten. Door de historie en ligging van de Markt is deze plek hier uitermate geschikt voor.

In de afgelopen jaren zijn diverse plannen gepresenteerd om de Markt anders in te richten. Er is veel draagvlak voor een andere inrichting, als er maar ruimte blijft voor parkeren en evenementen op de Markt. De Markt moet een multifunctionele omgeving worden, waarbij de aanwezige functies beter op elkaar worden afgestemd en met de inrichting één geheel vormen.

Vermindering van het aantal huidige parkeerplaatsen is mogelijk, mits dit elders wordt gecompenseerd. Dit geldt ook voor de evenementen die gehouden worden op de Markt. Alternatieve locaties zijn denkbaar, waarbij het de bedoeling is zoveel mogelijk activiteiten in de binnenstad te behouden.