Verkeersstructuur

 

In de binnenstad moeten de verkeersstructuur en de functies op elkaar afgestemd zijn. Dit is een van de uitgangspunten van deze visie. Vanuit de winkelstructuur die wordt gevormd door de ‘d’ van Dokkum, is het wenselijk in en rondom het winkelcentrum een optimaal leef- en verblijfsklimaat te creëren waarbij de auto te gast is in dit gebied. Uitgangspunt hierbij is dat de binnenstad bereikbaar moet zijn, waarbij het doorgaande autoverkeer wordt ontmoedigd om door de binnenstad te rijden. Het gaat om verkeer dat geen bestemming in de binnenstad heeft.

Een doorgaande route in één richting is voldoende om de auto overal te kunnen laten komen en bezoekers langs al het Parkeren binnen de bolwerken te leiden. De ruimte die vrij komt, wordt ingezet om het verblijfsklimaat in en rondom de ‘d’ te verbeteren.

Om dit te bereiken wordt éénrichtingsverkeer mogelijk gemaakt op de Diepswal en worden de Lange Oosterstraat en Kleine Breedstraat alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. De Lange Oosterstraat en de Kleine Breedstraat blijven wel beschikbaar voor het afzetten van (ouder) winkelend publiek. Uiteraard zijn alle overige straten bereikbaar voor bewoners en de bevoorrading van de winkels.

Tijdens evenementen wordt De Zijl wel eens afgesloten voor het verkeer. Dit gebeurt een aantal dagen per jaar, zoals bijvoorbeeld tijdens de Admiraliteitsdagen. Dit aantal kan vergroot worden, waardoor er meer bijzondere evenementen op De ontmoetingsplek van de binnenstad kunnen plaatsvinden. Naast dagen waarop er evenementen op de Zijl zijn, kan gekeken worden naar piekdagen waarop er veel bezoekers in de stad zijn.

Bij evenementen zal het niet altijd nodig zijn om De Zijl volledig af te sluiten en het autoverkeer op te vangen bij de vier toegangswegen en randparkeerplaatsen. Voor kleinere, minder bekende, evenementen op De Zijl kan het autoverkeer alsnog begeleid worden om te Parkeren binnen de bolwerken afhankelijk van de aard en de schaal van het evenement. Als zichtbaar is dat er reuring is op de Zijl, kan dit meer bezoekers opleveren.

Nader onderzoek en overleg met de belanghebbenden is nodig om de toekomstige functionele invulling van de binnenstad en de daarbij behorende verkeersstructuur op elkaar af te stemmen.