Parkeren buiten de bolwerken

Voor de bezoekers van de binnenstad zijn vier parkeerterreinen buiten de bolwerken gelegen. Het gaat dan om het parkeerterrein de Harddraver bij de Halvemaanspoort, het parkeerterrein en de parkeergarage ’t Panwurk bij de Aalsumerpoort, het parkeerterrein de Helling bij de Hanspoort en het parkeerterrein Lutjebleek bij de Woudpoort. De laatste twee terreinen worden vooral gebruikt door bewoners, forensen en regionale bezoekers die bekend zijn in Dokkum.
In de toekomst biedt de komst van de ‘Centrale As’ kansen om de (boven-) regionale bezoekers opnieuw te begeleiden naar de parkeerterreinen buiten de binnenstad. Ruimte voor parkeren is er voor deze doelgroepen bij de Halvemaanspoort en de Aalsumerpoort. De bebording moet hierop worden aangepast. Hier is ook ruimte voor uitbreiding en kwaliteitsverbetering. Voor beide parkeerterreinen is tevens een kwaliteitsslag gewenst in de Aanlooproutes naar het kernwinkelgebied.

Voor de regionale bezoekers, bewoners en forensen blijven de Helling en Lutjebleek geschikte parkeerterreinen. Een opwaardering van de kwaliteit van de terreinen en de aanlooproutes is hier niet nodig.