Parkeren binnen de bolwerken

 

Binnen de bolwerken wordt gebruikt gemaakt van de parkeerplaatsen door verschillende doelgroepen die de binnenstad bezoeken. De mogelijkheid bestaat om dichtbij woningen, werklocaties en/of andere functies te parkeren. Het actuele parkeerbeleid sluit hierbij aan met verschillende typen parkeerplaatsen voor kort en lang parkeren (zie afbeelding hieronder) en betaald parkeren van 11:00 – 18:00 uur, op koopavond tot 21:00 uur. Deze insteek maakt het mogelijk om de verschillende doelgroepen op verschillende tijden gebruik te laten maken van de parkeermogelijkheden in de binnenstad.
Dit beleid sluit aan bij de wens van de bewoners en de ondernemers om het parkeren binnen de bolwerken voor bewoners en bezoekers zoveel mogelijk te behouden.

Er is gekozen voor een kwaliteitsslag op bijvoorbeeld De Markt en in het kernwinkelgebied. Een wijziging in de inrichting heeft tot gevolg dat verkeer en parkeren ondergeschikt worden aan de toekomstige functies. Dit betekent dat er minder parkeerruimte overblijft dan nu het geval is. Het is gewenst deze parkeerruimte te compenseren zodat voor de bewoners en de bezoekers voldoende parkeerruimte beschikbaar blijft. Verder onderzoek naar de verkeers- en parkeersstromen zal uit moeten wijzen wat geschikte oplossingen zijn. Te denken valt aan het gratis maken van het parkeren bij de Dockumer Sluys en het opwaarderen van parkeergarage ’t Panwurk.