COLOFON

Deze visie is opgesteld in samenwerking tussen de Gemeente Dongeradeel, Rho adviseurs en een groot aantal stakeholders. Dank gaat uit naar alle betrokken bewoners, ondernemers, ambtenaren en (maatschappelijke) organisaties die zich ingezet hebben tijdens de inspraakavonden, stadswandelingen en andere contactmomenten. Zonder jullie meedenken met en informeren van het projectteam had deze visie niet tot stand kunnen komen.

Gemeente Dongeradeel
Website gemeente

Rho adviseurs voor leefruimte
Website Rho

Colofon